Karafa na vodu

Karafa na vodu čakrová mandala

Obsah: 1L

250,00 Kč